پستان

غدد پستانی از صفات متمایز کننده پستانداران است که در هر دو جنس نر و ماده موجود است ولی تنها در جنس ماده به رشد و تکامل نهایی خود می رسند انها معمولا به تعداد زوج در نواحی سینه ای شکمی و مغابنی بسته به نوع حیوان موجودند . مثلا در سگ و گربه چندین زوج پستان در این نواحی موجودند ولی در نشخوارکنندگان و اسب غدد پستانی در ناحیه مغابنی یا تحت عانه ای وجود دارند .

پستان در دامهایی از نوع گاو از چهارغده تشکیل شده که روی هم رفته udder نامیده می شوند هر غده بشکل بادامی بوده و دارای یک قاعده یک راس و دو سطح جانبی پهن است .

چهار سرپستانک یا تیت Teat بطول 7-8 سانتیمتر موجودند که از نظر شکل ظاهری پستان را به 4 کارتیه quarterتقسیم می کنند مجاری هر غده جدا از یکدیگر هستند هر تیت دارای یک مجرا بنام lactiferous duct است که در قسمت بالایی متسع شده و ایجاد milk cistern را نموده است

در داخل تیت فضایی بنام teat cistern موجود است مابین teat cisternو milk cisternیک حلقه جداکننده بنام cricoid fold وجود دارد مجرای خروجی تیت توسط یک اسفنگتر از جنس عضلات صاف محافظت می گردد

پستان را با اب گرم بشویید

با پارچه تمیز اغشته به ماده ضد عفونی انرا پاک کنید

با پارچه تمیز خشک کنید

مجرای مورد ازمایش را با تنتورید یا الکل 70درصد اغشته و بگذارید خشک شود

لوله ویا بطریهای استریل را برچسب بزنید راست جلو – راست عقب – چپ عقب – چپ جلو

نمونه را مستقیما از موضع مورد ازمایش در بطری جمع اوری کنید و سریعا مورد ازمایش قرار دهید

اگر ازمایشات به تعویق افتاد شیر را در یخچال نگهداری کنید

حداقل شیر لازم برای ازمایشات 5 سی سی است

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید