تست توبرکولین در دامها

 

تست توبرکولین مقایسه ای COMPARATIVE .TUBERCULIN . TEST


، طرح ریشه کنی بیماری سل گاوی از سالهای گذشته در قالب آیین نامه ریشه کنی سل گاوی به مورد اجرا گذاشته شده است و اساس تست بکار رفته تست توبرکولین مقایسه ای میباشد .

در موارد زیر از تست توبرکولین مقایسه ای برای تشخیص آلودگی سل گاوی استفاده میشود :

1ـ در هنگام وجود بیماری یون با عامل مسببه مایکوباکتریوم پاراتوبرکولوزیس 
2
ـ در گاوداریهایی که عملیات واکسیناسیون بر علیه بیماری یون به مورد اجرا گذاشته میشود .
3
ـ وجود سل مرغی با عامل مسببه مایکوباکتریوم آویوم
4
ـ وجود سل پوستی با عامل مسببه مایکوباکتریومهای ساپروفیت

توجه ـ گاه به علت وجود گونه باسیل سل انسانی ( مایکوباکتریوم توبرکولوزیس ) ، حساسیتی در هنگام تست سل در گاو ایجاد میشود . یعنی گاو بوسیله کارگر مسلول واکنش مثبت پیدا میکند که با آزمایش فوق نمیتوان این دونوع مایکوباکتریوم( بوویس و توبرکولوزیس ) را از هم تشخیص داد.( بدیهی است این دسته از گاوها بعنوان رآکتور سلی باید به کشتارگاه اعزام شوند . )

 

توبرکولین :

بطور کلی عصاره میکروب سل ( انسانی ، گاوی ، مرغی ) توبرکولین نام دارد . یکنوع توبرکولین به نام PPD-PURIFIED PROTEIN DERIVATIVE است . PPD به شکل زیر تهیه میشود :
ابتدا باسیل سل را در محیطهای شیمیایی کشت میدهند و سپس محصول بدست آمده را بوسیله بخار در اتوکلاو میکشند . در مرحله بعد حاصل را از صافی های مخصوص عبور داده و بوسیله اسید تری کلرو استیک ته نشین میکنند . ماده بدست آمده را بطور مکرر شستشو داده و حاصل را در محلولهای تامپون تعلیق میکنند . آنچه بدست میآید همان PPD است که در تست توبرکولین مورد استفاده قرار میگیرد . هر سانتی متر مکعب توبرکولین پستانداری محتوی 2 میلیگرم و توبرکولین مرغی حاوی 5/0 میلیگرم پروتئین خالص است .

جنبه های ویژه حساسیت نسبت به توبرکولین :

محل تزریق :
حساسیت نسبت به تزریق بین جلدی توبرکولین در نقاط مختلف بدن متفاوت است .در گاو حساسیتهای نسبی مناطق مختلف بدن نسبت به توبرکولین و یونین به صورت زیر تعیین شده است :
ناحیه پشت 1 ، بالای پهلو 75/1 ، پایین پهلو 5/2 ، گردن 75/2-3. همچنین ناحیه گردن بیشتر از چین مقعدی حساسیت دارد و این مزیت را داشته که واکنشها مشخص ترند.

قدرت POTENCY توبرکولین ها : 
جهت داشتن حداکثر ویژگی ، توبرکولین تهیه شده از مایکوباکتریوم بوویس توصیه شده و باید به صورت PPD ( مشتق خالص پروتئینی )فراهم گردد. جهت بدست آوردن حداکثر ویژگی ، تعیین مقدار مناسب توبرکولین واجد اهمیت بوده و خود یکی از مسائل مهم در تست توبرکولین است . مقدار 5000 و 10000 واحد توبرکولین ( 1/0 میلی لیتر توبرکولین حاوی 1/0 یا 2/0 میلیگرم PPD گاوی )مناسب ترین مقدار است .

 

در روند تست توبرکولین در سطح یک گاوداری میتوان بطور کلی گاوهای موجود در گاوداری را به چهار گروه تقسیم نمود :

گروه اول : گاوهایی که آلودگی به عامل مسببه سل گاوی را نداشته و در تست توبرکولین واکنش منفی نشان میدهند . ( منفی واقعی )

گروه دوم : گاوهایی که آلودگی به عامل مسببه سل گاوی را نداشته و در تست توبرکولین واکنش مثبت نشان میدهند . ( مثبت کاذب )

گروه سوم : گاوهایی که آلودگی به عامل مسببه سل گاوی را داشته و در تست توبرکولین نیز واکنش مثبت نشان میدهند . ( مثبت واقعی )

گروه چهارم : گاوهایی که آلودگی به عامل مسببه سل گاوی را داشته و در تست توبرکولین واکنش منفی نشان میدهند . ( منفی کاذب ) گاوهایی که در این گروه قرار میگیرند ، به علت اینکه ممکن است نسبت به تست توبرکولین واکنش نشان نداده و میتوانند باعث حفظ آلودگی در سطح گاوداری گردند ، مهم میباشند. این دسته از گاوها شامل موارد زیر میباشند :

الف : گاوهای با جراحت پیشرفته بیماری که باسیلها از طریق این دسته از دامها به نوعی با جریان هوای تنفسی ، پوست یا مجرای روده در ارتباط هستند و این دسته از گاوها انتشاردهنده های مشخص بیماری بوده و ممکن است نسبت به تست توبرکولین واکنش نشان ندهند .

ب : گاوهای در مراحل اولیه بیماری ، قبل از اینکه هر گونه جراحتی مشاهده شود ، ممکن است مایکوباکتریومهای زنده را از طریق موکوس بینی و نای دفع کنند و این دسته از گاوها تا شش هفته بعد از آلودگی به تست توبرکولین واکنش مثبت نشان نمی دهند.

ج : گاوهای مسلول ممکن است قبل و تا شش هفته پس از زایش وارد پریود از بین رفتن حساسیت شوند و به تست توبرکولین واکنش مثبت نشان ندهند .

د: برخی از گاوهای آلوده پس ازتزریق توبرکولین نسبت به تزریقات بعدی توبرکولین غیر حساس شده و واکنش نشان نمیدهند.

ه : ممکن است گاوهای پیر آلوده به علت پدیده بی پاسخی( آنرژی ) به تست توبرکولین واکنش نشان ندهند .

 

در رابطه با بیماری سل و تست توبرکولین توجه به نکات زیر مهم میباشد :

1 ـ در رابطه با گاوها ، منشا ایجاد آلودگی،گاوهای آلوده میباشند .

2ـ تمامی دامهایی که در برابر تست توبرکولین واکنش مثبت نشان میدهند ( غیر از موارد مثبت کاذب ) توانایی انتشار بیماری به حیوانات سالم رادارند .

3ـ معمولاً حساسیت به توبرکولین در دامها شش هفته بعد از آلودگی اولیه و در انسانها 10-2 هفته بعد از آلودگی ظاهر میشود . البته زمان شکل گیری و بروز پدیده حساسیت نسبت به توبرکولین در انسان و حیوان بعد از ابتلا به عفونت سلی بستگی مستقیم به تعداد باسیلهای وارده به بدن و قدرت تکثیر آنها دارد.


نکات مهم :

1 ـ چنانچه گاوی در تست توبرکولین بعنوان راکتور مثبت شناخته شد ، باید در کوتاه ترین زمان ممکن 
(
حداکثر ظرف مدت 20 روز ) به کشتارگاه اعزام گردد و به علت احتمال بروز پدیده آنرژی ، انجام تست مجدد در مورد این دسته از گاوها تحت هیچ شرایطی مجاز نمیباشد .

2 ـ چنانچه گاوی در دو نوبت تست متوالی توبرکولین بعنوان مشکوک تشخیص داده شود ، به عنوان رآکتور تلقی گردیده و باید به کشتارگاه اعزام شود .

3 ـ در هنگام تست مجدد گاوهای مشکوک باید کلیه گاوهای موجود در گاوداری نیز تست توبرکولین شوند .

4 ـ در گاوداریهایی که برای اولین بار تست سل میشوند، در صورت منفی بودن ، برگه اعلام نتایج و اخطارهای قانونی با مدت اعتبار سه ماه به گاوداری داده میشود .

5 ـ تا زمانیکه در گاوداری آلوده ( دارای موارد رآکتور یا مشکوک سلی ) نتایج تست توبرکولین منفی گردد ، عملیات تست و کشتار هر سه ماه یکبار تکرار خواهد شد . بدیهی است گاوداریهایی که دارای برگه اعلام نتایج و اخطارهای قانونی با مدت اعتبار سه ماه میباشند ، پاک تلقی نگردیده و برگه صادره صرفاً بیانگر تحت پوشش بودن گاوداری فوق در برنامه کنترل سل گاوی است .

6 ـ در صورت رعایت کامل ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای توسط دامدار و با در نظر گرفتن وضعیت آلودگی سل در گاوداریهای مجاور ، در گاوداریهایی که دارای برگه اعلام نتایج با تاریخ اعتبار ششماهه باشند آزمایش مجدد پس از شش ماه بعمل آمده و چنانچه نتیجه آزمایش اخیر نیز منفی باشد ، برگه ای که مدت اعتبار آن یکسال است به گاوداری فوق داده میشود.

7 ـ در گاوداریهایی که دارای برگه اعلام نتایج با اعتبار یکساله میباشند تا زمانیکه کلیه منطقه ریشه کنی پاک از بیماری اعلام نشده حداقل همه ساله تست سل انجام و درصورت منفی بودن و رعایت کامل ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای توسط دامدار ، برگه اعلام نتایج با اعتبار یکسال به گاوداری فوق داده میشود .

تذکرات مهم در رابطه با گاوداریهای آلوده از نظر بیماری سل(دارای مواردراکتور مثبت و مشکوک سلی)

ـ عدم خرید و فروش گاو

ـ اعزام گاو راکتور به کشتارگاه در طی مدت تعیین شده

ـ قرنطینه نمودن کامل دام یا دامهای مشکوک بطور جداگانه از گله و جدا از یکدیگر

ـ ضد عفونی بهار بندها ، جایگاه ها و لوازم با فنل 5 در صد

ـ جمع آوری کود و فضولات و سوزاندن آنها در فواصل زمانی کوتاه

ـ احداث حوضچه ضد عفونی مناسب

ـ احداث یا تصحیح وضعیت نرده های تست سل در بهاربندها

توصیه های مهم در رابطه با گاوداریهای آلوده از نظر بیماری سل(دارای مواردراکتور مثبت و مشکوک سلی)

ـ حذف گاوهای پیر ، وازد ، لاغر و با کاهش تولید شیر

ـ تصحیح وضعیت استقرار بهاربندها و جایگاه های دام

ـ محدودیت در نقل و انتقال گاوها در بین بهار بندهای مختلف تا حد امکان و تا تست مجدد

ـ تست سل کلیه کارگران و افراد مرتبط با دام از طریق مراکز بهداشت منطقه و دارا بودن گواهی معتبر 
سلامتی از نظر بیماری سل

وضعیت گاوداری تست شده :

منفی ـــــــ تست در سه ماه بعد ــ منفی ـــ برگه سه ماهه 
ـــــــ تست در سه ماه بعد ـــ منفی ــــ برگه شش ماهه 
ـــــــ تست در شش ماه بعد ـــ منفی ـــ برگه یکساله 
ـــــــ تست سالانه ـــــ منفی ــــــ برگه یکسالانه

مشکوک ـــــ تست مجدد کل گاوداری در سه ماه بعد 
مشکوک ــــــ اعزام به کشتارگاه ـــ برگه سه ماهه 
مثبت ــــــــ اعزام به کشتارگاه ــــ برگه سه ماهه 
منفی ـــــــــ برگه سه ماهه 
مثبت ــــــــ اعزام به کشتارگاه ــــــ برگه سه ماهه

در موارد زیر ممکن است تفسیر آزمایش توسط عامل بطور غلط انجام گرفته و نتیجه نادرست بدست آید :

1ـ استفاده از PPDیا پادگن ضعیف :

بطور کلی توبرکولینهای PPD پستانداری و مرغی از باسیلهای سل انسانی و مرغی ساخته میشود و ارزش آن با نمونه های بین المللی بطریقه بیولوژیکی و بیو شیمیایی سنجیده شده است . هر سانتی متر مکعب توبرکولین PPD پستانداری محتوی 2 میلیگرم و PPD مرغی 5/0 میلیگرم پروتئین خالص است . این توبرکولینها در شیشه های 5 سانتی متر مکعبی تحویل میشود و در شرایط مناسب از تاریخ تهیه تا مدت یکسال قابل استفاده است .بدیهی است چنانچه ساخت و تاریخ مصرف توبرکولین به درستی مورد توجه قرار نگیرد ، در نتیجه تست تاثیر گذار خواهد بود .

2 ـ استفاده از PPD یا پادگن آلوده :

هر گونه آلودگی در PPD یا پادگن میتواند نتیجه غلط در هنگام تفسیر را باعث شود . در این ارتباط لازم است که عامل هنگام برداشت توبرکولین از سرنگ کاملاً تمیز و ضدعفونی شده استفاده نماید تا آلودگی موجود در سر سوزن سرنگ به داخل توبرکولین موجود در فلاکن انتقال نیابد .

3ـ نگهداری غلط توبرکولین

/ 0 نظر / 5 بازدید