نکته

 

 

یک کلاغ و یک خرس سوار هواپیما شده بودند کلاغ سفارش چایی میدهد

چایی راکه می اورند مقداری را  میخورد و  باقی را به مهماندار  می پاشد
مهماندار میگوید چرا این کاررا کردی؟ 
کلاغ میگوید دلم خواست! چند دقیقه میگذرد باز کلاغ سفارش نوشیدنی میدهد باز مقداری را میخورد و باقی را  میپاشد به مهماندار
مهماندار میپرسد : چرا این کاررا کردی؟
کلاغ میگوید دلم خواست
بعد از چند دقیقه کلاغ میخوابد 
خرس که این را میبیند به سرش میزند که اوهم تفریحی بکند ... 
مهمانداررا صدا میکند  و سفارش یک فنجان قهوه را میدهد  قهوه راکه میاورند 
مقداری را  میخورد و مقداری را به مهماندار میپاشد و در جواب مهماندار  که میپرسد چرا اینکار را کردی میگوید دلم خواست
این را که میگوید یکمرتبه همه مهمانداران روسرش میریزند و او را تا دم در هواپیما میبرند که بیرون بیاندازند
خرس که این را میبیند داد و فریاد میکند و کلاغ بیدار میشود و میگوید اخر خرس نفهم تو که بال نداری مجبوری پر رویی کنی ؟

نکته مدیریتی : قبل از تقلید از دیگران منابع خود را به دقت  ارزیابی کنید

 

/ 0 نظر / 21 بازدید