میز , کولر و سایر قضایا

میز , کولر و سایر قضایا

عکس را ملاحظه بفرمایید همین حرکت صحیح نشستن میتواند کلی از نظر روحی و مالی به انسان کمک کند اصلا بدبین نیستم و اصلا نمیخواهم پیاز داغ قضیه را زیاد کرده یا مته به خشخاش بگذارم در حالت نرمال و کاملا طبیعی و معمولی میشود گفت که درست ننشستن باعث میشود کمردرد بگیریم و بعد به اورزانس بیمارستان مراجعه کنیم و انجا هم علیرغم درد شدید تا ویزیت را ندهی معاینه نمیکنند هیچ کس را به غیر از مادرزن یا پدر شوهرشان را و میبینند که حالت بد است ولی بارها برای گرفتن فیش ویزیت – تزریقات و دارو و غیره روانه ات میکنند بعد هم نتیجه نمیگیری و بعد از ظهر میروی تا داد خود به متخصص برسانی منشی دکتر کلی افاده و ادا و اطوار و قر و قمیش می اید تا بعد از سوهان کشیدن ناخنهای مامانی اش که فیگورش را از مامانش به ارث برده برایت نوبت چندین روز بعد مینویسد در روز موعود هم که رفتی بعد از ساعتها معطلی وارد اطاق معاینه میشوی که قبل از تو چندین نفر دیگر وارد شده اند و دکتر قرارست معاینه جمعی کند باقی قضایا را خودت بهتر میدانی ام ار ای – سونوگرافی – رادیو لوژی و ....... عمل جراحی که بعد از عمل جراحی هم باید درست بنشینی

خوب همین حالا

 درست بنشین

جای خودت مینشستی

و مواظب باش باد کولر به کمرت نخورد چون کمردرد می اورد و داستان بالا تکرار میشود

چون تاریخ تکرار میشود

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید