پیشنهادی دوستانه

پیشنهادی دوستانه

اگر میخواهید یکی را داشته باشید که هرموقع از محل کار و بیرون به خانه برمیگردید از دیدن شما خوشحال شود و دورتان بگردد

اگر میخواهید یکی را داشته باشید که از چیزهایی که در بازار میخرید ایراد نگیرد و غذایی که برایش تهیه میکنید را بدون نق زدن بخورد

اگر میخواهید دائم بیخ گوشتان نخواند که برای برادرش کار پیداکنید و برای عمه اش شوهر

اگر وقتی خواستید برای گردش به پارک بروید فوری حاضر شده و شما را معطل نکند

اگر میخواهید دائم ریموت تلویزیون را از دست شما نگیرد و شما تا هر ساعتی از شب که دوست داشتید کانالهای تلویزیون را عوض کرده و حتی فیلمهای رومانتیک ببینید

پیشنهاد من این است که یک گربه نگه دارید

فقط مشکلی که دارد این است که زیاد به پروپای شما میپیچد  که انهم با محاسن بالا یر به یر میشود

/ 0 نظر / 15 بازدید