اندازه گیری خاکستر مواد غذایی

اندازه گیری خاکستر

 

 


مواد و وسایل مورد نیاز:

 

 

 

 

 

هرگاه ماده غذایی یا خوراک دام را بوسیله حرارت یا مواد شیمیایی اکسید کرده و بسوزانیم به طوریکه مواد آلی آن از بین رفته و تنها مواد معدنی آن باقی بماند، اصطلاحاً به آن خاکستر ماده غذایی می گویند. البته این خاکستر نمایانگر املاح ماده غذایی به طور کامل نیست، چون برخی از املاح معدنی ممکن است طی روند حرارت دیدن متصاعد شوند. خاکستر تولید شده اغلب شامل موادی مانند ‌سدیم، پتاسیم، منیزیم، منگنز، کلسیم، آهن، گوگرد، فسفر و کلر می باشد .

1-بوته چینی) 2-فور3-کوره الکتریکی4-دسیکاتور5-نمونه آسیاب شده6-پنس مخصوص

روش کار

یک بوته چینی را برای رطوبت گیری به مدت حداقل2ساعت در فور105-100درجه سلسیوس قرار می دهیم. پس از این مدت با استفاده از پنس آنرا از فور خارج کرده وبرای خنک شدن در دسیکاتور قرار می دهیم.بوته را به ترازو منتقل کرده و1گرم نمونه آسیاب شده رادر داخل آن وزن می کنیم.بوته حاوی نمونه را در داخل کوره الکتریکی قرار داده درب بوته را گذاشته و دمای کوره را روی550درجه سلسیوس ومدت زمان آنرا5ساعت تنظیم می کنیم.چنانچه پس از این مدت رنگ خاکستر حاصل هنوز تیره رنگ بود چند قطره آب مقطر اضافه کرده و 2ساعت دیگر حرارت دادن را ادامه می دهیم تا خاکستر سفید رنگی حاصل شود.بوسیله پنس بوته را برداشته و در دسیکاتور خنک کرده و سپس وزن کشی می نماییم.درصد خاکستر از فرمول زیر محاسبه می شود.

 

 

/ 0 نظر / 33 بازدید