نان قرض دادن

به گزارش پایگاه الکترونیکی حکیم مهر، تب برفکی بیماری بسیار واگیری است که تقریباً‌ همه زوج‌سمان از جمله نشخوارکنندگان اهلی را مبتلا می‌کند و باعث خسارات اقتصادی قابل توجهی می‌شود. ویروس عامل بیماری هفت سروتیپ به نامهای A,O,C,SAT1,SAT2,SAT3,Asia1 دارد. مقاومت ویروس در طبیعت و عفونت‌زایی شدید آن ،‌تغییرات آنتی‌ژنتیکی ویروس و پیدایش تحت تیپ‌های جدید آن و مهمتر از همه ، توان بیماریزایی در انواع نشخوارکنندگان اهلی و وحشی و وجود دامهای ناقل و حامل ویروس تب برفکی ،‌ در بقاء عفونت و بیماری در یک جمعیت و منطقه تأثیر دارند و کنترل این بیماری را بسیار مشکل و همراه با هزینه‌های زیاد می‌کند

 

منبع سایت جامعه دامپزشکان ایران

مرد مومن چرا به گزارش پایگاه الکترونیکی حکیم مهر ! چرا به گزارش دکتر شیمی یا دکتر طباطبایی یا دکتر تاجبخش  یا ...... نه

/ 0 نظر / 17 بازدید