ریاست محترم بانک

ریاست محترم بانک

با سلام و احترام همچنانکه مستحضر میباشید دستگاههایی را که در خارج از سالن بانک و رو به بیرون و پشت به شما نصب شده است اکثرا نافرمانی کرده ودر مقابل فرمان مراجعین که به بانک اعتماد کرده و سرمایه زندگیشان را به امانت گذاشته اند کارت را عودت نداده و انرا از عیض انتفاع هم ساقط مینماید لذا بدینوسیله ضمن پوزش فراوان به استحضار ان مقام عالی میرساند که دستور فرمایند منبعد یکی از ارقام وجه تحویلی به مشتریان در هنگامیکه کارت به سلامت وارد دستگاه شده و به میمنت و مبارکی خروج هم مینماید یک اسکناس یکهزار ریالی همان صد تومان سابق که سابقا خیلی کارها میکرد و حالا صد برابر انهم هیچ غلطی نمیتواند بکند  باشد تا بخاطر انصراف دستگاه از بلعیدن کارت صدقه داده شود باقی بقایت راقم فدایت زیاده عرضی نیست

/ 0 نظر / 5 بازدید