غزلی از شمس مغربی

 

 

دل به سودای تو بستیم خدا میداند     

     وز مه و مهر گسستیم خدا میداند

ستم عشق تو هر چند کشیدیم به جان   

         ز آرزویت ننشستیم خدا میداند

با غم عشق تو عهدی که ببستیم نخست  

       بر همانیم که بستیم خدا میداند

خاستیم از سر شادی وغم هر دو جهان  

        با غمت خوش بنشستیم خدا میداند

دیده پر خون و دل آتشکده و جان بر کف  

        روز وشب جز تو نجستیم خدا میداند

دوش با "شمس" خیال تو به دلجویی گفت  

     آرزومند تو هستیم خدا میداند  

/ 0 نظر / 4 بازدید