حلبی

حلبی

در مورد حلبی دانسته های خود را روی کاغذ یا همان صفحه مانیتور بیاوریم منظور از حلبی اصلا شهر حلب واقع در شام قبلی و سوریه فعلی نیست منظور از حلبی همان حلبی است که گالن هم میگویند و ان عبارت از یک مکعب مستطیل یا استوانه ای است که در سالهایی دور پرشده انرا سربسته از نفت همان مایعی که در لامپا یا چراغ زنبوری یا فانوس میریختند به مبلغ بیست ریال وجه رایج مملکتی میفروختند حجم یک حلبی نفت حدود بیست لیتر بود که وقتی انرا جابجا میکردند صدامیکرد و این صدا بسیار خوشایند و گوش نواز بود وقتی که در سرمای زمستان در بخاری سرخابی میریختند که بخاری سرخابی بسی مهمتر و متشخصتر از کرسی ذغالی بود که گاز اکسید دو کربن ان هر سال عده ای را تحویل ملک الموت میداد . همچنین در حلبی های رنگارنگ روغن هم میریختند و بعدها این حلبی ها مورد استفاده قرار گرفت برای کسانی که پنیر کوزه را بجای کوزه در حلبی ریخته و چال میکردند که البته زنگ زدگی لبه های حلبی نشان از مرغوبیت پنیر و موید کهنگی ان بود همچنین در حلبی ها روغن نباتی هم وجود داشت که وقتی انرا میخریدیم مکافاتی داشتیم چون باید انرا جوری به خانه میبردیم که همسایه ها نبینند که ما روغن حیوانی نمیخریم و نباتی میخریم چه افت شخصیتی داشت وقتی مارا هنگام حمل یک حلب روغن نباتی چهار و نیم کیلویی که مبلغ چهارتومن و پنج ریال بابت ان پول داده بودیم میدیدند .از همین حلبی ها برای حمل اب نیز استفاده میکردند حال چه اب اشامیدنی از چشمه یا قنات باشد و چه اب برای کاهگل کردن پشت بامها . حلبیها را در وسط مینی بوسهای بین شهری هم بعنوان صندلی استفاده میکردند و نیز انها را بعد از مدتی بریده و برای سقف منازل استفاده میکردند از حلبی بعنوان چمدان برای حمل جامه ها هم استفاده میکردند که در یکی از فیلمهای فارسی میتوان انرادید اسم ان فیلم سوته دلان بود . . اگر موارد استفاده دیگری برای حلبی بود اضافه فرمایند بر قلم منت سلامت باشید

/ 0 نظر / 15 بازدید