اهمیت ارتباط

امروز به همت دونفر از همکاران ارزشمند توانستم بعد از 18 روز صوتی و تصویری با خانواده ام تماس اوویی داشته باشم خیلی مهم بود و فراموش نشدنی واقعا در دنیای امروز ارتباط خیلی مهم است دنیا بزرک است مثل سابق نیست که از روستایی به روستایی برویم اقتضای ایام این است که در ایجاد ارتباط در دنیا و تقویت ان سهمی داشته باشیم کاهش سرعت کار ساده ای است افزایش سرعت مهم است سلامت باشید

/ 0 نظر / 8 بازدید