شوخی با جراید

شوخی باجراید

یکی از ستونهای شیرینی که در هفته نامه گرانسنگ توفیق که در سالهای ماضی توقیف شده وجود داشت ستون شوخی با جراید بود بر همان سبک و سیاق انگولک به یکی از سایتهای مرتبط با دامپزشکی را در زیر می اوریم

 

سایت =آشنایی با نامزد ایرانی دبیرکل فائو

من= ایا اشنایی با نامزد دبیر کل فائو که احتمالا ایرانیست از اخبار مهم و مرتبط با دامپزشکیست . اساسا فائو چه ارتباطی به دامپزشکی دارد تا دبیر کلش مرتبط با شد حالا اگر برفرض محال دبیر کل فائو هم مرتبط بود ایا نامزد ایشان که یک ایرانی شاید باشد به دامپزشکی مربوط است اصاصا ما به مسایل خصوصی مردم چکار داریم

 

سایت= گاوهایی که هلو می‎خورند!

من = باور کنید امسال من تاحالا هلو نخورده ام انهم به خاطر قیمت و بهای بالایش حتما به خاطر هلو دادن به گاوهاست که قیمت شیر گاوها روز به روز بالاتر میرود فقط ما نفهمیدیم که گاوهای مورد بحث هلو را با پوست میخورند یا بی پوست . هلوی هسته جدا میخورند یا تک دانه

سایت=رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با لباسی متفاوت در حال ماهیگیری و قربانی شدن گوسفند!

من= نتیجه ماهیگیری قربانی شدن گوسفند به جای ماهی بود ما سالها بود نمی فهمیدیم

 

سایت=گربه‌ها موضوع اصلی یک نمایشگاه نقاشی

من= انشا ا... گربه باشد

با تشکر از سایت ارزنده حکیم مهر

/ 0 نظر / 21 بازدید