تکلیف شب اول

تکلیف شب اول

از روی کلمات زیر سه مرتبه بنویسید:

سعه صدر -یکپارچگی و وحدت –دید پرهیزکارانه به قدرت

سه کلمه هم خانواده با کلمات شدت  و حدت  بنویسید .

با هریک از کلمات زیر دوجمله بسازید .

بچه – مدیر- ناظم – تجربه

زمان فعل ابیات زیر را ذکر کنید

بود ایا که در میکده ها بگشایند

گره از کار فروبسته ی ما بگشایند

در میخانه ببستند خدایا مپسند

که در خانه تزویر و ریا بگشایند

اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند

دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند

+

 

/ 0 نظر / 27 بازدید