هه ژار مکریانی

نصایح ارجمند هه ژار موکریانی

مترجم ارجمند قانون ابن سینا

 

آنچه می‌دانم و یاد گرفته‌ام و ادیب فرهیخته‌ام می‌نماید در سایه‌ی تلاش و مساعی و شب زنده‌داری به دست آورده‌ام . اوایل، از مطالعه و یادگیری طولانی مدت خسته می‌شدم اما انسان هنگامی که بر مسأله‌ای پای می‌فشارد و دست بردار نیست، آن مسأله بتدریج ملکه‌اش شده و به ضرورت حیات او متحول می‌شود. مطالعه و کسب معلومات، درست مانند دوران نمو و بالندگی انسان است به این معنا که انسان چون نمی‌داند دوران کودکی، نوجوانی و جوانی را چگونه به دروان کهولت می‌رساند در مطالعه و کسب علم نیز می‌داند هر آنچه ذره ذره می‌اندوزد تدریجاً به دریایی از دانش تبدیل می‌شود و شخص علو تدریجی آن را در نمی‌یابد.

بسیاری اوقات کتابی را کامل خوانده‌ام اما پس از مدتی، حتی نام نویسنده‌اش را هم از یاد برده­ام شگفت آنکه وقتی از آن کتاب یا از محتوای آن سخن به میان آمده مطالب را مجدداً به خاطر آورده‌ام گویا مغز انبار بسیار بزرگی است که همه چیز در آن انبار می‌شود و به وقت مقتضی، موجودی خود را رو می‌کند. کتاب دوست واقعی و بی‌منت انسان است که داستان‌های کهن و نو را برایت باز گو می‌کند پرسش‌هایت را پاسخ می‌دهد و منتی هم سرت نمی‌نهد.

از زندگی پرفراز و نشیب خود چنین آموخته‌ام که از هزار دوست و یار صمیمی، در هنگام بروز مشکل و دردسر، حتی یکی هم به دادت نخواهد رسید. نباید انتظار داشته باشی که در روز مبادا کسی فریادرست باشد. نباید هم از دوستی آنها بگذری چون واقعاً تنها نمی‌مانی و انسان نیز تنها نمی‌تواند زندگی کند. شاید هم شانس بیاوری و در تمام دوران حیات، دو یا سه دوست خوب پیدا کنی که یار غار و دوست دوران خوشی و ناخوشی باشند آنگاه بخت یارت خواهد بود.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید