ما در این کهنه رباط مهمانیم

ما در این کهنه رباط مهمانیم

مهمان انسانیست که برای مدتی به جایی دعوت میشود و میماند و میرود

ایا من مهمان نیستم

ایا تو مهمان نیستی

تو

تویی که این مطلب را میخوانی

ایا مهمانی

ایا میزبانی

ایا صاحب خانه ای

کدام

اگر مهمانی چرا تورا به اطاق مهمانان راه نمیدهند تا یک دل سیر به تماشای ظروفی بنشینی که انها رادر بوفه بایگانی کرده اند

چرا لذت نشستن تنهایی روی مبلهای پارچه کشیده را به ات ارزانی نمیدارند

چرا اجازه نوشیدن چایی از استکان های کمرباریک لبزرین را کسب و اخذ نکرده ای

چرا گرد و خاک تنیده بر روی دکوراسیون اطاق مهمانها را یکبار فقط یکبار به خاطر تو only for you نمیتکانند

چرا از ان ترشی یا مربا یا ....... که درب ظرروف ان با بازشدن لولای درب خانه برای مهمان باز میشود نمیخوری

چرا

چرا

پس مهمان نیستی

پس شاید صاحبخانه ای

اگر صاحب خانه هستی در این خانه مبلمان مهمان – دکوراسیون مهمان –ترشیجات مهمان – مرباجات مهمان و .........مهمان هست که تو صاحب کلیه انها هستی یا برای کسب انها عرق ریخته ای پس چرا استفاده نمیکنی

 

درها را بازکنیم

پنجره ها را بگشاییم

پرده ها را برداریم

کاورها را جمع کنیم

مانند دوران کودکی بازی میزبان – مهمان  راه بیندازیم

حداقل ماهی یکبار

از امکانات موجود در منزلمان برای خودمان استفاده کنیم

تا لذت بازی دوران کودکی را دوباره احساس کنیم

باور کنید انقدر بزرگ نشده ایم که

اینقدر به خودمان سخت بگیریم

هنوز هم کودکیم

ایمان بیاوریم به اغاز کودکی پایدارمان

سلامت باشید

/ 0 نظر / 20 بازدید