زیاده عرضی نیست

زیاده عرضی نیست

شما فکر میکنید که ما در این شهر چی کم داشتیم

روی شیشه عقب تاکسی هایمان با رنگ نوشته نشده که از ارائه خدمات به بانوان بدحجاب معذوریم که نوشته شده است اگر باورندارید این مرتبه که از کنار یک تاکسی رد شدید یا تاکسی از بغلتان رد شد و برایتان نگه نداشت خوب به پایین سمت چپ شیشه عقب نگاه کنید حتما این نوشته را میبینید اگر هم تصادفا راننده بخت برگشته ای انرا پاک کرده بود میتوانید از دستش شکایت کنید که چرا به بانوان بدحجاب ارائه خدمت میکند

روی شیشه اکثر مغازه هایمان که باسلیقه نوشته شده کبابی بناب – کبابی اصل بناب – بناب کبابی – بنابی کباب -

کبابی گوشت بناب – کبابی استخوان بناب . اگر این را هم باور ندارید چرخی در شهر بزنید جوینده یابنده است  

آیاروی شیشه مابقی مغازه هایمان کلمه موبایل نوشته نشده که نوشته شده فقط باید از این به بعد برای کلمه بعدی فکری بشود چون از تمام کلمات موجود استفاده شده و کلمه برای نامگذاری موبایل فروشی کم داریم

پس ما چی کم داریم

حتما روی تابلوی پزشکانمان کلمه فلوشیپ کم داریم  نه نه خیالتان راحت راحت این کلمه راهم کم نداریم و روزبروز در حال زیاد شدن داریم .

ویا شاید تابلوی گوشت برزیلی موجود است کم داریم که انهم فقط دومورد کم داشتیم که باورود دوکامیون گوشت برطرف شد

از لحاظ (پوشاک ترکیه داریم) و( کفش چینی وارد شد )هم اصلا نگرانی نیست فت و فراوان است

احتمالا گمان میکنید تابلوی موسسه مالی و اعتباری کم است نگران نباشید فعلا همین تعداد کافیست

زیاد شما را منتظر نگذارم درحال حاضر ما فقط و فقط یک چیز کم داشتیم و بابت انهم نگرانی وافر بود که انهم رفع شد و همه را از دلواپسی خارج کرد و ما را رساند به مرتبه والای شهرهای دیگر و حالا میتوانیم با افتخار سرمان را بالا بگیریم و در مجامع استانی خجالت نکشیم و حتی به تعدادی از شهرهای کوچک فخر هم بفروشیم و این کمبود را هر روز به انها گوشزد کنیم و به یادشان بیاوریم که آره بزرگی فضل میخواهد . به همین سادگی هم که به دست نمی اید . باید کلی دود چراغ خورد . همشهریان عزیز کمبود ما این بود که دیروز برابر مشاهدات حقیر که بوسیله دو چشم با عینکم ثبت و ضبط شد . و برطرف شد :

 نوشته ( با خوراکی وارد نشوید ) بر روی شیشه مغازه بوتیکها .

ما (جمله با خوراکی وارد نشوید) را کم داشتیم و لاغیر .

تبریک میگویم

سلامت باشید

/ 0 نظر / 4 بازدید