صاحب منصب

دوست گران سنگ جناب آقای دکترقهرمانی

ایمیل رومانتیک جنابعالی را دریافتکردم از بس که جذاب بود در وبلاگ تان به خواندن ادامه دادم

پسر توکه این فضل را داری چرا رماننمینویسی ، واقعا به خودت ظلم کردی ، خلاصه امیدوارم پس از برگشتن به ایران سفرنامه قزاقستان را بچاب برسانی مطمئن باش که اولین خریدارش هم خودم خواهمبود

از اینکه برنامه مشخص شده و داریدشروع بکار میکنید خوشحال شدم

اینجا نیز کارها طبق روال قبلی ادامهدارد

اگر کاری باری داشته باشید بفرماییدالساعه قابل اجراست

ایام به کام

دکتر علیزاده

 

صاحب منصب

یکی از صاحب منصبان ارجمند بنده نوازی فرموده و فرمایشات گهربار و ارزنده فوق را بعنوان چوب کاری برای این بنده کمترین ارسال و اعلام فرموده اند منباب تبرک  آن راآوردم تا سپاسی باشد از ان بزرگوار و افتخار و خاطره ای باشد برای  صاحب این  قلم. یاد اوری میکنم که این فقیر سراپاتقصیر خاکی را به سرمه میکشم که زمانی هیمن و هه ژار و محمد قاضی بر ان پا گذاشته اند

 سلامت باشید

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید