ارزو

آرزو

عصرهایی که بیکارمیشوم و در خیابان اصلی شهر قدم میزنم میبینم که ماشینی ارمداردر کنار خیابان نگه داشته و راننده ای پشت فرمان ان نشسته و همکارش از ماشین پیاده شده ودر حالیکه میکروفونی به دست داشته و انرادر ارتفاع گردن عابری نگاه داشته است حرفهای عابر رادر پاسخ به سوالات خودش ضبط صوت میکند همیشه هم حرفهایی که خوشایند صاحب میکروفون است از حلقوم عابر خارج و از رادیو مالا پخش میشود و این سوال همیشه جوابش اری است

شما درپیاده روی خانوادگی شرکت میکنید

جواب ...... بله

سوال: هدف شما از شرکت در پیاده روی خانوادگی چیست

جواب :هدف من این است که در پیاده روی خانوادگی شرکت کنم

سوال: ایا همه افراد خانواده شمادر پیاده روی خانوادگی شرکت میکنند

جواب: پیاده روی خانوادگی برای این است که خانوادگی شرکت کنیم  حتی مادرزن باجناق شوهر عمه ام را از سی سی یو ترخیص میکنیم تا بعد از شرکت در پیاده روی خانوادگی به ای سی یو منتقل کنیم شوخی نیست وقتی اسمال اقا موبایل فروش محله مان در ان بیلبورد تبلیغاتی نصب کرده چرا شرکت نکنیم شاید یک سیم کارت با صد ساعت عمر رایگان برنده شدیم

سوال: ایا چون شرکت در پیاده روی خانوادگی وظیفه است در ان شرکت میکنید

جواب: اری چون شرکت در پیاده روی خانوادگی وظیفه است در ان شرکت میکنم

سوال: شما چه پیامی برای بقیه دارید

جواب :من کوچکتر از انم که برای دیگران پیام بدهم ولی به همه میگویم که شما هم در پیاده روی خانوادگی شرکت کنید .

واما

ارزو دارم که یکبارهم این گزارشگر محترم با میکروفون قشنگش جلوم را گرفته و سوالاتی بپرسد حتی باور کنید هرازچندگاهی از کنارش رد میشوم و هن و هن کرده و سرفه و عطسه کرده حتی خمیازه و سکسکه میکنم بلکه متوجه عبورم شود و از من بعنوان یک عابر پیاده سوالاتی بپرسد و من هم جواباتی بدهم

ولی نه او پرسیده و نه من جواب داده ام . ولی ارزو بر جوانان عیب نیست شاید روزی روزگاری پرسید  من هم از همین حالا جوابها را تمرین میکنم تا اماده داشته باشم

سوال: شهرداری اخیرا چه کارهای خوبی انجام داده است

جواب: گذاشتن نیمکت در پیاده روها و موزاییک کاری پیاده روها به نحوی که امکان عبور صندلی چرخدار هم وجود دارد

سوال: شهرداری چه کارهای دیگری باید انجام دهد

 جواب: خط کشی عابر پیاده که یا وجود ندارد یا بیرنگ بیرنگ است

سوال : ان چکاریست که اگر اداره بهداری به شهرداری بگوید انوقت هم شهرداری به پیمانکار میگوید که به سپورچی بگوید که به فکر بهداشت شهر باشد

جواب : ان کار حمل زباله شهر با کامیونهای روباز است که باعث میشود قسمتی از زباله هادر مسیر پخش شود و زباله های مرطوب هم از زیر کامیون خارج شود تا پشه و مگس خوشحالتر شوند

 

/ 0 نظر / 18 بازدید