خاک مقدسIRAN

خاک مقدس

ای خاک مقدس که بود نام تو ایران

فاسد بود آن خون که به راه تو نریزد

در ایران که هستی بیشتر هوس میکنی که از کانالهای ماهواره ای استفاده کنی و خبر بگیری-در خارج که هستی این حب وطن تو را میکشاند به کانالهای خبری داخل ایرا ن مانند شبکه یک شبکه هر ایرانی- شبکه سه شبکه جوانان و شبکه خبر در قزاقستان امکانات 50 کانال کابلی تلویزیون روسی و قزاقی هست با حدود پانصد و اندی کانلا ماهواره ای و نیز کانالهایی که قابل مشاهده از طریق اینترنت پر سرعت هست ولی این عرق وطن تورا میبرد بطرف مشاهده شبکه خبر یا همان شبکه پنج خودمان –وقتی انرا نگاه میکنی ارامشی عجیب و زلال روح و روان انسان را ماساژی مخملین میدهد

ماساژی به زلالی آفتاب. و به گرمای تموزو به شیرینی انگبین .سلامت باشید

/ 0 نظر / 4 بازدید