نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم

در همین لحظه و همین ساعت در همین دنیا افرادی هستند همسن-هم قد و هم...... من که در مقاماتی مانند رئیس .......-ولایت-شهر واداره و.... کار و زندگی میکنند

یا به همراه حوری زمینی شان که کم از حوری بهشتی نیست عازم شب وصال در ساحل..... کناردریاچه..... هستند

یادر مزایده ای که سود ان معادل کل درامد سالانه یک شهر است برنده شده اند

یا ارثیه ای هنگفت برایشان خدافرستاده است

یا در دانشگاهی در بالاترین مقطع قبول شده یا مقاله شان مورد پذیرش واقع شده است

کاش من جای یکی از انها بودم

ولی در همین لحظه و همین ساعت در همین دنیا افرادی هستند هم قد و هم ........ من که در گوشه بیمارستانی از زخم بستر رنج میبرند

یا حوری زمینی شان را از دست داده اند

یا در عمق دریایی غرق شده اند

یا ارثیه ای هنگفت برجاگذاشته اند

یا از کار بیکار شده اند

پس

در همین لحظه و همین ساعت همین حالت برای من بهترین حالت است

من میخواهم

همین

 باشم

 همین

 که

 هستم

نه یک کلمه بیش

 و

 نه یک کلمه کم

همینجا خوب است

همینجا؟!

شیمکنت-قزاقستان

 

/ 0 نظر / 6 بازدید