هلو

هلوی تک دانه

دیروز از بازار رد میشدم فروشنده ای داد میزد هلوی تک دانه موجود است

 حالا به این کار نداریم که چرا داد میزد چون وقتی جنس رادر جلو مغازه و یکمتر جلوتر از حریم خودش گذاشته و نام انرا هم در روی کاغذی نوشته دیگر داد زدن چه صیغه ایست معلومم نشد و این هم معلومم نشد که مگر هلوی دودانه و سه دانه هم تاکنون بوده که نوع تک دانه ان مرغوبتر باشد و هوارش کنند بر این سبک و سیاق فردا شاهد خواهیم بود که داد میزنند

شلوار دولنگه داریم

کامپیوتر برقی داریم

سنجاق ته گرد تیز داریم

هندوانه دانه دار رشد کرد

کبریت چوبی وارد شد

تخم مرغ بازرده موجود است

/ 0 نظر / 17 بازدید