رودربایستی RODARBAESTI

رودر وایستی یا رودربایستی

یکی از عاداتی است که پاره ای مردم دارند و این عادتیست که سایر مردم در بلاد  خارجه یا ندارند و یا خیلی کم دارند و کار انها درست تر است در این مقوله که رودربایستی ندارند چون این عادت میتواند هزینه بر باشد انهم هزینه های خارج از شمار و خارج از شمول هر فکر و تدبیری مواردی را عرض میکنم

اقایی را میشناسم که اکنون در شهرستان ساکن است و تنها زندگی میکند ولی اکثر اوقاتش روی صندلی چرخدار میگذرد چون فلج شده است که قبلا این حالت را نداشته در عوض زنی را داشته با خانه ای در تهران و پستی و مقامی و برای خودش کسی بوده ولی خانمش با اقوامش رودربایستی داشته بطوریکه یکبار شوهرش را مجبور میکند که علیرغم میل باطنی و خستگی از تهران به مقصد شهرستان با سرعت حرکت کنند چون خانوم با فامیلی که انها را برای عروسی دعوت کرده اند رودر بایستی داشته متاسفانه در راه تصادف میکنند شوهر روانه صندلی چرخدار و زن روانه خانه شوهر جدید میشود

و چه پلاتینهایی که زنان به شوهران و شوهران به زنان جهت کارگذاری در دست یا پای شکسته هدیه و روانه نمیکنند و نکرده اند فقط به خاطر رودربایستی و چه مردانی که همسرانشان به ملاقات شان در زندان میروند چون خانوم با اطرافیان رودربایستی داشته و برای خرید وسایل شوهر را وادار به کارهای مالی خلاف کرده است

و چه عشقهای زلالی که هم در سینه و هم در قلب خفه شده چون رودربایستی بوجود امده است

بیایید بیشتر فکر کنیم

بیایید فهم مان را بالا ببریم

بیایید فرصت اندک زندگی در این دنیای دنی را کوتاهتر نکنیم

/ 0 نظر / 17 بازدید