پرل س باک

پرل س باک

در یکی از سایتهایی که کتابهای رومان را جهت بارگذاری نمایش میدهند چشمم به کتاب مادر از نویسنده بزرگ پرل س باک خورد یادم امد که در سالهای دهه پنجاه تابستانها از ساعت 9 الی دوازده به کتابخانه شهر که ان زمان کتابخانه عمومی نام داشت و حالا شیخ شلتوت میگویند میرفتم و از روی یک دفتر دست نویس بزرگ کوچکتر از دفتر ثبت ازدواج و طلاق یکی از کتابهای موجود در کتابخانه را از متصدی مربوطه گرفته و ارام و اهسته به قرائتخانه میرفتم و میخواندم نشستن من در روی صندلی قرائت خانه باعث شوره بستن شلوارم میشد در ان زمان کتاب های خاک خوب از پرل س باک و گلین از ارونقی کرمانی و ..... خوانده بودم و چه لذتی داشت  سلامت باشید

/ 0 نظر / 32 بازدید