مردم از خوشی

مردم از خوشی

زنی را که هوو سرش اورده اند دیده اید که چه سان پریشان و دل ازرده است بویزه زمانی که نگاه سراپا تحسین شوهرش را که قبلها مال او بود  ماسیده بر چهره زنی تازه میبیند که حالا رقیب اوست

مردی را که با هزار امید و ارزو برای انتخاب شدن زن یا مردی دیگر در انتخاباتی شرکت میکند تا از قبل ان انتخاب جیبی دوخته باشد ولی میبیند که ان انتخاب نتیجه ای غیر از پیش بینی ان داشته است

دختری را میبینید که به ملاقات پسری می اید تا قرار خرید حلقه ازدواج را با هم بگذارند ولی در مسیر ان طرف را با طرفی دیگر در دکان طلافروشی در حال کشیدن کارت عابر بانک برای پرداخت بهای حلقه میبیند

پسری را میبینید که با هزاران امید و ارزو درب خانه را باز میکند تا از دختر همسایه بعد از مدتها انتظار شاخه ای گل بگیرد ولی دستی که از لای در به طرفش دراز میشود گلی زرد در دست دارد

سردبیری را که ماهها تلاش کرده تا ماهنامه اش را سر فرصت بر بساط دکه مطبوعاتی ها قرار دهد ولی یک روز قبلش حرام بودن کاغذ مطبوعات را اعلام میکنند

این افراد و سایر افرادی از این قبیل که مشغله ای دارند ودر واقع رفاهی برایشان متصور نیست قطعا وبلاگ نخواهند نوشت و من چون وبلاگ مینویسم پس هیچکدام از این مشغله ها را ندارم پس من خوشبختم مردم از خوشی سلامت باشید

/ 0 نظر / 13 بازدید