راه های انتقال بروسلوز، در اطفال

راه های انتقال بروسلوز، در اطفال

تغذیه با شیرخام در دوران شیرخوارگی و بعد از آن.

مصرف لبنیات خام، نظیر پنیر و خامه روستائی.

خوردن دنبلان آلوده ای که خوب پخته نشده باشد.

تماس مستقیم بانوزادان تازه متولد شده حیوانات (گوساله، بزغاله، بره) 0

تماس مستقیم با نسوج حیوانی آلوده، نظیر مثانه حیوانات ذبح شده.

از طریق افشانه های (آئروسول) موجود در هوای آغل و اصطبل .

به هنگام بازی با وسایل کشاورزی، از طریق پوست آسیب دیده.

از طریق پاها و دست های ترک خورده کودکان روستائی.

تغذیه با شیر آلوده مادر و انتقال داخل رحمی را نیز در بروسلوز مادرزادی (Congenital) ، دخیل دانسته اند.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید