روز اول مهر

روز اول مهر

روز اول مهر یادش بخیر

 

کلاسی که روشنایی ان به تاریک روشن غروب دلگیری میماند

نیمکتهایی که چهار نفر را به زور جا میداد

میزهای چوبی فرسوده ای که از حکاکی یادگارهای شاگردان سالهای سال خراشیده شده بود و لکه های ماندنی جوهرهای بنفش و قرمز و اب داشت

شلوارهای کشی که حسرت بستن و استفاده از کمربند را تا زمان دبیرستان به دلمان گذاشت

بازدید دستهای چرکین  در صف توسط ناظم مدرسه

وازلین زدن پشت دستان پینه بسته و شستن دست با اب و صابون

 

یادش بخیر

چه روزگاری داشتیم

/ 0 نظر / 12 بازدید