جرات

جرات

تعریف جرات

به توانایی بیان افکار و احساسات بصورت ازاد و نه گفتن برای محافظت از خود جرات گفته میشود

جرات به معنای ازرده ساختن دیگران نیست بلکه به معنی اگاهی از حقوق خود و دیگران است

جرات اعتماد به نفس می اورد

برای ابراز جرات باید واضح سخن گفت –روی هدف تمرکز داشت – محکم و رسا صحبت کرد

از بی ادبی و سوگند خوردن و تهدیدکردن خودداری کرد .

روزنامه جام جم 5خرداد90 صفحه2ویژه نامه

/ 0 نظر / 4 بازدید