آزمایش هاتیس

آزمایش هاتیس

 

 

اساس این ازمایش برای مشخص کردن وجود استرپتوکوک اگالاکتیه در شیر است که لاکتوز شیر را تخمیر و باعث ایجاد اسید میگردد در نتیجه این عمل معرف برم کرزول که ارغوانی است زردرنگ میشود

 مواد لازم =

شیر

لوله ازمایش

محلول ارغوانی برم کرزول

انکوباتور 37درجه

 روش ازمایش=در لوله ازمایش نیم سی سی محلول ارغوانی برم کرزول بریزید

9 و نیم سی سی شیر تازه به ان اضافه کنید

بمدت 24 ساعت در انکوباتور 37 درجه سانتیگراد بگذارید

اگر نونه شیر حاوی استرپتوکوک اگالاکتی باشد کلنیهایی به رنگ زرد در جدار داخلی لوله ایجاد میشود

 

/ 0 نظر / 5 بازدید