تقویم ها را نگاه دارید

تقویم ها را نگاه دارید

تقویم های جیبی ارزشمندند نه در همان سال بلکه روز به روز ارزش انها بیشتر میشود مخصوصا اگر از انها بعنوان دفترچه یادداشت هم استفاده کرده باشیم حتی ارزش این را دارد که همین حالا بگردیم ودر داخل کیف و کمد و صندوقچه ها و کتابخانه وتقویمهای جیبی را پیداکنیم دستی به سر و رویشان بکشیم انها را در جای مطمئنی نگاه داریم مدتها بعد بسیار خاطره انگیز خواهند شد وقتی که مطالعه و مرور کنیم شماره تلفنهای افرادی را که در سالیانی دور با انها تماس تلفنی داشتیم و حالا نداریم و ادرسهایی که یادداشت کرده ایم و مناسبتهایی که علامت زده ایم و پولهایی که قرض داده ایم و یا قرض گرفته ایم مثال اگر تقویمی متعلق به سی سال پیش را نگاه کنیم میخوانیم که در تاریخی که نوشته شده دویست تومان معادل دوهزار ریال به کسی قرض داده ایم  تقویمهای جیبی این عتیقه های مهم را از دست ندهیم  سلامت باشید

/ 0 نظر / 17 بازدید