نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان

نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان

روز 14 مهر

روز دامپزشکی

یادش بخیر چه روزگاری داشتیم

صبح که به اداره می امدیم تعداد زیادی دامدار و مرغدار منتظرمان بودند تعداد بیشترشان گاوی گوسفندی مرغی – سگی – کبکی – کبوتری هم اورده بودند

دفتر معاینه بزرگی داشتیم به اندازه دفتر ثبت ازدواج حتی بزرگتر از ان

نام و نام خانوادگی دامدار – نام روستا – نوع دام –تعداد – نوع بیماری –اقدامات درمانی را در ان خط کشی کرده بودند

دام و طیور نمونه مرضی را معاینه و گاهی کالبد گشایی میکردیم

دراورد ن بی سرانجام بامبل فوت کبکی خروسی

نسخه مینوشتیم داروها را از همان داروخانه داخل اداره میخریدند و دامهایشان را بعد از انجام تزریقات و خوراندن داروها سوار وانت کرده به روستا یا دامداری برمیگرداندند  گاهی حوالی ساعت 12 اداره را به مقصد دامداری یا روستایی که دام مریض را نمیتوانستند به شهر بیاورند ترک میکردیم و حتی گاهی پاسخگوی مشکلات طب انسانی انسانهای ساکن در روستاها بودیم

تراوایی بود

طنابی

پنس بوردیزویی

تروکاری

میزان الحراره ایی

میکروسکوپی

 کولیسی

لامی  لاملی

 

معاینه ای بود

جراحیی بود

تشخیص ابستنیی بود

و نیلورمی

بایکودایجستی

تترازیی

 

صمیمیتی

صداقتی

خدمتی

 

/ 0 نظر / 117 بازدید