زیره را من سوی کرمان اورم

 

 

زیره را من سوی کرمان آورم

گر به پیش تو دل و جان اورم ( مولوی )

 

تفسیر شعر

 

الف- گربه را به نزد تو میفرستم

ب-گربه جان و دل توست

ج- گربه جان و دل من است

د- زیره کفش کرمان خوب است

ه- پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است غلط است باید گفت پیش از من و تو زیره و جانی بوده است

 و- سلامت باشید

/ 0 نظر / 14 بازدید