سلام و تشکر از بانی این ارتباط خیر

اول دفتر بنام ایزد دانا

/ 2 نظر / 4 بازدید
کاوه ابراهیمی

میکروبیولوژی Microbiology انواع رنگ آمیزی رنگ آمیزی گرم وسایل و مواد مورد نیاز 1)رنگ کریستال ویوله 2)لوگل 3 )اسید الکل 4)فوشین یا سافرانین روش رنگ آمیزی : ابتدا گسترش تهیه شده را روی شعله ملایم تثبیت می نماییم .رنگ کریستال ویوله را روی لام می ریزیم و بعد از یک دقیقه لام را شستشو می دهیم .سپس رنگ لوگل را روی لام ریخته و بعد از یک دقیقه شستشو می دهیم .سپس اسید الکل ریخته به مدت حداکثر 10 ثانیه و سپس لام را شستشو می دهیم .رنگ سافرانین یا فوشین را به مدت 30 ثانیه روی لام ریخته بعد از شستشو و خشک کردن آنرا زیر میکروسکوپ با درشتنمایی x 100 مشاهده می نماییم .باکتری های گرم مثبت به رنگ بنفش و باکتری های گرم منفی به رنگ صورتی کمرنگ دیده می شوند . رنگ آمیزی اسید فست (زیل نلسون) وسایل و مواد مورد نیاز :1)رنگ فوشین فنیکه 2 )اسید الکل 3)رنگ بلودو متیلن یا مالا شیت سبز روش رنگ آمیزی : بعد از تهیه گسترش و فیکس کردن آن ، رنگ فوشین فنیکه را روی لام ریخته با شعله به مدت 5 دقیقه لام را از پایین به طور متناوب حرارت می دهیم به طوری که رنگ روی لام نجوشد ، فقط بخار شود. با کم شدن رنگ باید مجد

کاوه ابراهیمی

آزمایشات سرولوزی سرو لوژی serology آزمایشهای سرمی طیور Haemagglutination inhibition آزمایشHI جهت بدست آوردن تیترآنتی بادی آنفلوانزا و نیو کاسل طیور انجام میگردد. مواد و وسایل مورد نیاز : 1) میکرو پلیت 96 خانه 2) سرم فیزیولوژی0.85 در صد(یا محلول(PBS 3) آنتی ژن رقیق شده 4) RBC شسته شده 0.5 در صد 5) سمپلر 6) شیکر مکانیکی 7) انکو باتورc˚ 25 .8)آینه قرائت HI 9)سانتریفوژ 10)بن ماری روش تهیه RBC شسته شده: مواد ووسایل مورد نیاز: 1) سرم فیزیولوژی0.85 در صد 2) خون جوجه ( 2تا 3 هفته ) 3) سیترات سدیم چهاردرصد 4)سانتریفوژ 5) پیپت پاستور 6) پوار 7) لوله آزمایش . خون گرفته شده جوجه 2 تا 3 هفته (واکسیناسیون نگردیده باشد) را به نسبت 1 به 5 با سیترات سدیم 4درصد مخلوط نموده به مدت 10 دقیقه در حالت سکون قرارمی دهیم.سپس با دور 1500 به مدت 10 دقیقه سانتریفوژ نموده ،وبا پیپت پاستور مایع رویی را به آرامی تخلیه نموده و روی آن سرم فیزیولوژی می ریزیم و مجددا سانتریفوژمی نماییم . عمل شستشو را 3 الی 4 بار تکرار می نماییم تا مایع رویی