نازک چینی

نازک چینی

مطلب زیر با اقتباس ازاد از روزنامه هفت صبح مورخه 16 تیر نوشته شده است

برای اینکه صدای فمینیستها در نیاید ایما و اشاره ای کلامی لازم و ضروریست

حالا که تمام اجناس خوردنی –پوشیدنی-نوشیدنی-نوشتنی-دوختنی-کشتنی-بوسیدنی-ول کردنی-پختنی-دم کردنی-انداختنی-قورت دادنی-شستنی-از کشور برادر چین وارد میشود و اخیرا مجسمه های چینی هم برای میادین شهر وارد شده فقط یک چیز مانده که اگر وارد شود همه چیز تکمیل و جنسمان جور میشود انرا هم میتوان اول با وارد کردن نازک چینی تست زد اگر صدای خواهران فمینیست در نیامد تست را به مرحله ورود عام در اورد مگر سی و چند سال پیش نوع فیلیپینی اش وارد نشده بود جواب این است که شده بود

البته ممکن است یکی پیداشود و بگوید نازک چینی چه ارتباطی به وبلاگ دامپزشکی دارد جواب این است که موضوع را با یک مطلب دامپزشکی باز با اقتباس ازاد از روزنامه ای که هفت صبح روز 16 تیردر تهران توزیع شده ودر صفحه هشت ان توضیحات زیر امده است تمام میکنیم که گوسفندان چینی دردسر ساز شدند و موجب شیوع بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (که 15 درصد تلفات دارد واز طریق کشتار غیر مجاز منتقل میشود)  میشوند . سلامت باشید

/ 0 نظر / 19 بازدید