من و طاعون گاوی

من و طاعون گاوی

سال 59 برای آموزش درس بیماریهای ویروسی دام با یک دستگاه اتوبوس من و سایر دانشجویان دامپزشکی دانشگاه دولتی ارومیه را از ارومیه به دانشگاه کرج منتقل و هر روز صبح از محل دانشگاه کشاورزی کرج که شبها در خوابگاه ان اسکان داشتیم حرکت کرده و به موسسه واکسن و سرم سازی حصارک کرج میرفتیم جهت طی کلاسهای تئوری و عملی بیماریهای ویروسی از همت بلند اساتید انزمان بیماری طاعون گاوی را در روی گاو برایمان ایجاد کرده و علایم بالینی و کالبد گشایی و ازمایشگاهی را کامل دیدیم که خاطره ان در ذهنم مانده است به همراه خاطره بازدید از موزه مار و خاطره تدریس هر مبحث توسط یک نفر از اساتید و صمیمیت استاد همراه که به مهربانی با ما که جوان بودیم رفتار میکرد و انزمان بود که اولین بار از سماور گازی چایی خوردم و بسی خاطرات شیرین که از ان دوران شیرین در مخلیه ام مانده است   سلامت باشید

/ 0 نظر / 31 بازدید