سلام علیکم

سلام علیکم

این دو کلمه بالا قدرت ایجاد ارتباط عجیبی دارد

در هر کشوری که باشید اکر زبان بلد نباشید بیان همین دو کلمه برای مردم بطور شکفت انکیزی ارتباط ایجاد میکندز سوار تاکسی که میشوم در شهرشیمکنت قزاقستان

بلافاصله این دو کلمه را بیان میکنم فوری با تبسمی بر لب جواب میدهند و مشکل زبان ندانی حل میشود براستی این دین مبین و مقدس اسلام دین بسیار بزرکیست که در هر شرایط و وضعیتی ودر هر دیاری به داد ادم میرسددومین عبارتی که در فروشکاههای مواد غذایی به داد ادم میرسد و تکلیف قضیه تغذیه را مشخص میکند کلمه حلال است کافیست این کلمه را برزبان بیاوری تورا هدایت میکنند به غرفه های خاصی و تو از شهر کوشتهای حرام و مکروه و غیر شرعی راحت میشوی

قزاقستان –شهرشیمکنت 31 -1-2011

/ 0 نظر / 3 بازدید