رنگ گوشت :

1-                             

 رنگ گوشت مربوط به میوگلوبین می باشد و شدت این رنگ بستگی دارد با میزان میوگلوبین عضلات ، ماهیت میوگلوبین و PH  گوشت . با افزایش سن دام بر مقدار میوگلوبین عضلات و شدت رنگ گوشت افزوده میگردد . رنگ گوشت در گاو جوان قرمز آلبالویی ، در گوساله قهوه ای صورتی ، در گاو مسن قرمز تیره ، در بره صورتی روشن و در گوسفند قرمز آجری می باشد .

رنگ لاشه پس از مدتی مجاورت با هوا ( تقریباً تا 30 دقیقه پس از کشتار ) روشن تر می گردند زیرا میوگلوبین در مجاورت هوا اکسیده شده و بصورت اکسی میوگلوبین که دارای رنگ قرمز روشن می باشد در می آید .

رنگ قرمز روشن اکسی میوگلوبین پسندیده ترین رنگ گوشت تازه محسوب میشود

/ 1 نظر / 3 بازدید
دکتر باقرزاده

میوگلوبین می توانددر نتیجه واکنش اکسیداتیو و از دست دادن الکترون به مت میوکلوبین نیز تبدیل شود . که خود مت میوگلوبین نیز در نتیجه واکنش اکسیداتیو به اکسی میوگلوبین تبدیل می شود . ممنون از اینکه باعث شدید تا دوباره این اطلاعات را بازبینی و مطالعه کنم .