رباعیات خیام نیشابوری

رباعیات خیام

 

برخیز و بیا بتا برای دل ما   حل کن به جمال خویشتن مشکل ما 

یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیم   زان پیش که کوزه‌ها کنند از گل ما 

 

* * *

چون عهده نمی‌شود کسی فردا را   حالی خوش کن تو این دل شیدا را 

می نوش بماهتاب ای ماه که ماه   بسیار بتابد و نیابد ما را 

 

* * *

قرآن که مهین کلام خوانند آن را   گه گاه نه بر دوام خوانند آن را 

بر گرد پیاله آیتی هست مقیم   کاندر همه جا مدام خوانند آن را 

 

* * *

گر می نخوری طعنه مزن مستانرا   بنیاد مکن تو حیله و دستانرا 

تو غره بدان مشو که می می نخوری   صد لقمه خوری که می غلام‌ست آنرا 

/ 0 نظر / 3 بازدید