به نمایشگاه کتاب تهران نروید

به نمایشگاه کتاب تهران نروید

به نمایشگاه کتاب تهران در اردیبهشت سال 90 نروید اگر

کتب خریداری از نمایشگاه سال  گذشته را تاکنون از کارتونش بیرون نیاورده اید

اگر حداقل یکسوم محتوی کتابهای کتابخانه تان را تاکنون نخوانده اید

اگر کتابها را صرفا برای دکور میخرید

اگر کتابها را به افراد فاقد توانایی مالی امانت نمیدهید

به نمایشگاه کتاب سال 90 بروید حتما و حتما اگرکه

در بین کتابهای فعلی کتابخانه تان کتابهای ارزشمندی مانند حافظ- مثنوی-قابوسنامه –

کیمیای سعادت –و حداقل سه جلد کتاب دیوان اشعار به زبان محلیتان ندارید

به نمایشگاه کتاب تشریف ببرید تا این نقایص را در کتابهای قفسه کتاب خانه تان برطرف کنید

ودر اخر

 تیتر بالا برای این بود که ما به اینجا برسیم

در هر صورت بهتر است از نمایشگاه کتاب تهران بازدید کرد

صفای خاصی دارد ولی بدیهیست که یکروز بازدید کافی نیست حداقل سه روز لازم است

به امید روزی که ادارات و سازمانها کارکنان با مدارک فوق لیسانس و دکتری را هر سال به نمایشگاه کتاب ببرند

 

/ 0 نظر / 3 بازدید