دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
علم بهترست یا ثروت
ساعت ٤:۱۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

ناقلان اثار طوطیان شکرشکن شیرین گفتار حکایت کنند که اگر چه مانتوانستیم به پاسخ این مسئله غامض پی ببریم که ایا مرغ اول بوجود امده است یا تخم مرغ ولی در عوض توانستیم به این سوال ساده که سالیان سال است اموزگاران ارجمند انشاومعلمین محترم ادبیات فارسی اعم از شاغل در دبستانها و مدارس راهنمایی و متوسطه نظام جدید و قدیم و فعلی و سابق و اسبق و نیز دبیران محترم بازنشسته دولتی و شاغل در مدارس غیر انتفاعی خصوصی یکی دوساعت از وقت دانش اموزان را با این سوال پر میکنند که علم بهترست یا ثروت  پاسخ دهیم که البته ثروت ثروت – چون با دارابودن علم ممکنست به ثروت برسی ممکن هم هست نرسی ولی با دارابودن ثروت حتما به مدرک میرسی انهم مدرک کالج یا انستیتو یا یونیور در بلاد فخیمه . و اگر در هنگام ترجمه مدرک دم دیلماج را هم ببینی یک لیول بالاتر برایت ترانسلیت میکند بطوریکه گواهی حضور در کلاس را برایت گواهی قبولی در ان کلاس ترجمه میکند و بدین ترتیب کلاست را بالا میبرد بالا بالا بالاتر بطوریکه خودت هم گاهی باورت نمیشود که ایا این واقعا تو هستی که با نداشتن کمالات به این درجه از مقامات رسیده ای .

البته این مطالب بالا فقط برای پرکردن وبلاگ بود تا به اینجا برسیم که نه نه همیشه و همیشه علم از ثروت بهتر بوده و هست و خواهد بود چون اگر علم یا اگاهی نداشته باشی و فقط ثروت داشته باشی مانند خر در گل میمانی .ولی اگر ثروت در خدمت علم داشته باشی  لنگان خرک خویش به مقصد برسانی و لی اگر از علم به ثروت برسی  چه بهتر – سلامت باشید