دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
باغ وحش در قزاقستان
ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

امروز دوشنبه برای بازدید باغ وحش در شهرشیمکنت در جنوب کشور قزاقستان رفته بودم باغ وحش را زوو بارک مینامند باغ وحش بزرکی بود با حیواناتی در قفس -در فضای ازاد-در اکواریم و در فضاهای شیشه ای مارهای رنکارنک- زرد -سیاه -شیرهای نر و ماده هراسان - ببرهای زیبا -کرکدنهای قوی -خلاصه برندکان نشخوارکنندکان دوزیستیان تک سمی ها همه و همه جمع بودند در فضایی به وسعت جندین هکتار مساحت وقتی به قفسشان نزدیک میشدی این بیام را میشد از جشمهایشان فهمید که مرد حسابی جرا برای راحتی خود منرا در قفس کرده ای - من را در قفس کرده ای ولی من تورا در خارج از قفس رها کرده ام -انصاف بده کدام ازاده تریم من یا تو -محوطه باغ وحش بسیار تمیز بود و کارکران زیادی در انجا شاغل بودند ورودیه هر نفر 200 تنکه بود هر تنکه واحد بول قزاقستان است و مهادل هفتاد تا هشتاد ریال ایران و هر 150 تنکه معادل یک دولار امریکاست در فاصله 500 متری این باغ وحش باغ دیکری بود با جندین هکتار که با درشکه میبایست در ان بازدید کرد