دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
اندازه گیری رطوبت مواد غذایی
ساعت ۸:۳٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۸ آذر ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

اندازه گیری رطوبت

موادو وسایل مورد نیاز

1.پلیت شیشه ای

2. پنس مخصوص

3.  ترازوی حساس آزمایشگاهی با دقت0001/0گرم

4. 20گرم از نمونه آسیاب شده

5 . دسیکاتور

6. گیره

همانطور که می دانید تمام مواد غذایی دارای مقداری آب در داخل خود هستند حتی مواد غذایی که خشک بنظر می رسند هم دارای مقداری آب می باشند و می دانید که این مقدارآب درموقع جیره نویسی باید در نظر گرفته شود . مثلا اگر در پودر ماهی که استفاده می کنید   02/ 0 % رطوبت وجود داشته باشد اگر در یک جیره 2 تنی مقدار 10% از پودر ماهی استفاده کنید حدود 4% آب در این مقدار وجود دارد که شما اگر این مقدار را در نظر نگیرید بدین معنی است که شما 4% پودر ماهی در جیره کم زده اید در نتیجه این مقدار می تواند در بازده خلل ایجاد نماید

 

  روش کار =      ابتدا آون را روشن کرده و درجه آن را روی 105 درجه تنظیم کنید . بعد از رسیدن به این دما شما یک عدد پلیت را که از قبل کاملا شسته و خشک کرده اید را بمدت نیم تا یک ساعت در آن قرار داده تا رطوبت باقی مانده در آن بطور کامل از بین برود . بعد پلیت را با پنس از آون خارج کرده و در دسیکاتور قرار دهید تا خنک شود( چون در دسیکاتور مواد سلیلیکاتی وجود دارد که علاوه بر عمل خنک کنندگی باعث جذب رطوبت نیز می گردند و این باعث می شود که پلیت و مواد غذایی داخل آن بعد از خروج از آون  و حین خنک شدن مجددا رطوبت جذب نکنند)  پلیت را خارج کرده و با ترازوی حساس آنرا وزن می کنیم.پس از آن وزن را صفر کرده و20-15گرم نمونه آسیاب شده را توزین می نماییم و وزن دقیق نمونه و همچنین پلیت و نمونه را یادداشت می کنیم.در ادامه پلیت حاوی نمونه رابه مدت حداقل8ساعت در فور با دمای105-100درجه سلسیوس قرار می دهیم.پس از این مدت پلیت و نمونه رطوبت گیری شده را از فور خارج کرده ودر دسیکاتور قرار می دهیم و بعداز خنک شدن آنرا وزن می نماییم.وزن پلیت و نمونه قبل از فورمنهای وزن پلیت و نمونه پس از رطوبت گیری تقسیم بر وزن نمونه ضربدر100بیانگر درصد رطوبت ماده غذایی است. در صورتی که درصد رطوبت را از عدد100کم کنیم درصد ماده خشک(Dry Matter)بدست می آید.در تمامی مراحل با استفاده از پنس مخصوص پلیت را جابجا می کنیم. رطوبت موجود درمواد غذایی مربوط به چیست=مقداری از رطوبت که در داخل ماده غذایی وجود دارد مربوط به خود ماده  غذایی می باشد و مقداری از رطوبت هم از طریق هوا وارد ماده غذایی می شود و اگر این ماده در معرض یک هوای مرطوب قرار بگیرد می تواند مقداری از رطوبت محیط را به خود جذب نماید