دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
راهنمای سفر به مهاباد
ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۸ آذر ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

به شهرستان مهاباد اگر سفرکردید خدمات شهری مانند نان و تاکسی با خودتان ببرید

مهاباد شهریست در استان اذربایجانغربی که اینجانب حدود پنجاه و چند سال پیش در یکی از محلات ان بدنیا امده ام و طبیعیست که تعصب خاصی نسبت به ان دارم و دوست دارم خیل عظیم مسافرینی که برای خرید لباسهای دست دوم خارجی که تاناکورایش میگویند به انجا میروند راضی برگردند لذا بعنوان راهنمایی سفر به مهاباد به عرض میرسانم که مهاباد که رفتید نان لواش و تاکسی با خودتان ببرید که اگر نبرید با مشکل جدی مواجه میشوید چون نانواییها فقط به افراد ساکن در محله خودشان انهم به تعداد محدود نان لواش میدهند و تاکسیهای تلفنی هم با تلفن در محل حاضر نمیشوند بلکه در خیابان گردشی ودربستی مسافر سوار میکنند مقامات زیادی وارد این شهر بسیار زیبا و تاریخی میشوند مدتی میمانند حقوق اضافه کار ماموریت کارانه یارانه – میگیرند وبا این دومشکل تاریخی شهر خداحافظی کرده و تشریف میبرند