دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
مالیات و انواع ان
ساعت ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٧ آذر ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

مالیات

مالیات بهایی است که پرداخته میشود قدما میگفتند مالیات بر دو نوع است مالیات مستقیم که شخص بطور مستقیم به اداره مالیه میرفت و اندکی از مال خود را میپرداخت و مالیات غیر مستقیم که بدون اینکه طرف بفهمد برایش بر روی قند و شکر و روشوی و سنگ پا و کیسه حمام  میکشیدند و میگرفتند قدیمترها نوع  هایی دیگر هم از مالیات بود مانند مالیات پوستی  که طرف بابت رنگ پوستش که تیره تر بود پرداخت میکرد یا مالیات زبان که بابت زبانش که با زبان بقیه فرق داشت باید میپردازاند مثلا زبان پاره ای از مردم از عضلات صاف   smoth muscle بود و زبان او از عضلات مخطط . ایندگان خواهند گفت که این افرادی که زبانشان از جنس عضلات مخطط است پستهای پایینتر امکانات کمتر  داشتند . البته قدما قبل از ایندگان گفته اند که زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد و یا زبان در دهان پاسبان سر است