دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
هرکاری را که میخواهی انجام بدهی به پایان برسان
ساعت ۸:۱۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

هرکاری را که میخواهی انجام بدهی به پایان برسان

یکی از سنتهای حسنه ای که اموزش و پرورش داشت انتشار مجلات وزین به نام پیک بود که در سالیانی دور در مدارس توزیع میشد به بهایی اندک تعدادی از انها را از سالهای دهه چهل هنوز هم دارم یکی از مطالبی که یادم مانده مطلبی بود با این عنوان کاری را که میخواهی انجام بدهی به پایان برسان و سرگذشت یکی از صدراعظم های المان را هم نوشته بود که شبها برای اینکه سر مطالعه کتاب خوابش نبرد پاهایش را در طشت اب میگذاشت تا میزان درسی را که مشخص کرده بود مطالعه و به پایان برساند انزمان مثل حالا نبود که وسع مردم برسد و دانش اموزان قهوه نسکافه – اسپرانتوو .... بخورند تا خوابشان نبرد و مثل حالا نبود که این چیزها را بخورند ولی بازهم خوابشان ببرد روزگار عجیبیست نازنین