دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
بازوفیلها
ساعت ٧:٤۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

در رنگ امیزی علاقه به رنگ  بازی که ابی است دارند-و نوعی گلبول سفید با  هسته لبوله است داخل سیتوپلاسم سلول پر از دانه های آبی متمایل به سیاه که دانه ها حتی روی هسته را می پوشاند. کمترین درصد گلبولهای سفید را در یک گسترس خونی  دارا می باشند و دارای دانه های درشت آبی تیره در سیتوپلاسم خود هستند که این دانه ها حاوی ماده هیستامین هستند. که نقش مهمی در واکنشهای

 آ لرژیک  دارند.آزاد شدن ماده شیمیایی هیستامین در خون باعث ایجاد حساسیت وعوارض آن ازجمله التهاب و مخصوصا کهیر در پوست می گردد.