دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
VETERINARY ANTEMORTEM INSPECTION
ساعت ٧:٤٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

بازرسی گوشت  شامل معاینه دام ویا طیور زنده کشتاری و لاشه و الایشهای انها ودر صورت نیاز انجام تستهای آزمایشگاهی  مایعات وبافت های بدن انها می باشد . تجربه نشان داده است که یک معاینه وبازرسی کامل دام زنده کشتاری حداقل 50 % عملیات بازرسی گوشت را  شامل شده و موجب تسهیل  امر دشوار و پرزحمت بازرسی بعد از کشتار  گوشت می گردد .

بازرسی و معاینه قبل از کشتار  دامپزشکی کنترل وضعیت سلامت دام بوده ودر بسیاری از کشورها نقش یک حلقه حیاتی در زنجیره تولیدات دامی , طب پیشگیری دامپزشکی و کنترل بسیاری در فارم را اایفا می کند . کشتارگا ههای دام وطیور بزرگترین آزمایشگاههای تشخیص می باشند که تعداد بسیاری از بیماری ها را میتوان در ان یافت و اطلاعات لازم در خصوص بیماریها ی  درمانگاهی وتحت درمانگاهی را  در انجا ثبت نمود اطلاعات اخذ شده از دام زنده  در بازرسی گوشت و آلایشها مورد استفاده قرار می گیرد