دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
تشخیص ابستنی گاو
ساعت ٧:٥٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

تشخیص ابستنی در ماده گاو

ماه اول

جسم زرد روی تخمدان قرار دارد

یک شاخ رحم اندکی بزرگتر از شاخ دیگر است

کیسه آمنیون ممکن است لمس شود

شریان رحمی تغییر قابل ملاحضه ای نکرده است

مایعات مخاطی مهبل غلیظ و چسبناک است

 

ماه دوم

شاخ آبستن رحم بزرگتر شده است

جسم زرد بزرگ روی تخمدان است

ضربان نبض شریان رحم اندکی قوی تر است

کیسه آمنیون به اندازه یک تخم مرغ کوچک است

مایعات مخاطی مهبل غلیظ است

در دهانه عنق رحم مواد غلیظی وجود دارد Cervical seal

 

ماه سوم

رحم بزرگ شده و به داخل حفره شکم کشیده می شود

 با انگشتان می توان جنین را لمس کرد

شریان رحمی بزرگ و ضربان آن از شریان رحم غیر آبستن کاملا متمایز است

جنین ده تا سیزده سانتیمتر طول دارد

 

ماه چهارم

رحم تقریبا از ناحیه لگن خارج شده است

شاخ آبستن به راحتی قابل لمس است

ضربان نبض شریان رحمی قوی است

قطر کارانکول های دیواره رحم حدود 5/2 سانتیمتر است

طول جنین 20 – 25 سانتیمتر است

وزن جنین 5/1 تا 2 kgاست ( در هولشتاین )

 

ماه پنجم

عنق رحم در ناحیه لبه استخوان لگن قرار دارد

رحم کاملا از لگن به طرف پایین حفره شکم افتاده است

کارانکول ها بزرگ و به آسانی قابل لمس هستند

شریان رحم در حدود 2/1 سانتیمتر قطر دارد و نبض ان قوی است

جنین هنوز قابل لمس است

طول جنین 31 تا 36 سانتیمتر است

وزن جنین حدود 3 کیلوگرم است

 

 

ماه ششم

جنین در کف حفره شکم قرار دارد و ممکن است از دسترس خارج باشد

رحم بزرگ و کارانکول های ان قابل لمس است

شریان های رحم بزرگتر و ضربان ان قوی تر احساس میشود

 

ماه هفتم

جنین کاملا خارج از دسترس است

کارانکول ها بزرگ و قابل لمس می باشند

قطر شریان میانی رحم 8/3 سانتیمتر است

ضربان شریان رحمی را با لمس هر نقطه از بافت رحم می توان احساس نمود

طول جنین حدود 61 سانتیمتر است

وزن جنین در نژاد هولشتاین 18 کیلوگرم است

موها شروع به رشد کرده اند

 

ماه هشتم

جنین دوباره قابل لمس می شود

میتوان سر – پاها و دم جنین را لمس کرد

طول جنین حدود 68 – 66 سانتیمتر است

وزن جنین در حدودkg 34-32 است

ضربان نبض شریان های رحم در شاخ های آبستن و غیر آبستن بسیار شدید است

غدد پستانی بزرگ و متورم است

لب های فرج اندکی متورم میشود که ممکن است محسوس باشد

 

ماه نهم

جنین کاملا مشهود و به اسانی قابل لمس است

سطح بدن جنین کاملا از مو پوشیده شده است

دندان های جنین تشکیل شده است

سم ها بطور مشخص تشکیل شده است

لب های فرج متورم است

گاهی اوقات ترشحات مخاطی از فرج خارج می شود

غدد پستانی بزرگ و خیز دار است

وزن جنین در گاوهای نژاد هولشتاین kg41-36 است