دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
وصلت نامه
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

ابتدای دیوان وصلت نامه شیخ فرید الدین عطار نیشابوری

 

 

ابتدا کردم بنام کردگارخالق

 هفت و شش و پنج و چهار

آن خداوندی که هستی ذات اوست

هر دو عالم مصحف آیات اوست

آن خداوندی که آدم را ز خاک

آفرید و داد او را جان پاک

بعد از آنش گفت بحر جود باش

چون ملایک ساجد و مسجود باش

 خالق اعظم که آدم را ز بود

 هر یکی را در لباسی وا نمود

 عرش را بر یاد او بنیاد کرد

 خاکیان را عمر او بر باد کرد

شمس را همچون چراغی ساز داد

  تا شود روشن بنورش این بلاد

 بر نجوم و بر بروج آمد پدید

  با عبور و هم عروج آمد پدید

اولیا را دامن پر زر نمود

انبیا را در ره کل سر نمود