دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
مهمل
ساعت ۸:۳٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱ آبان ۱۳٩٠ : توسط : دکتر قهرمانی

مهمل

 

فردی کم سواد و مهمل باف در محفلی لب به سخن گشود.

 هنوز کلامی بر زبانش جاری نشده بود که یکی از میان جمع گفت ( مهمل است )

فرد معترضانه گفت من که هنوز چیزی نگفته ام.

 حریف جواب داد بالاخره چیزی خواهی گفت! .