دكتر قهرماني دامپزشك كورد

دامپزشكي-ادبيات فارسي
 
انسان درخت اب سنگ
ساعت ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ : توسط : دکتر قهرمانی

انسان      آب   درخت    سنگ

انسان مانند آب است

پاره ای انسانها مانند جویند بسیار کم عمق و کم ظرفیت کافیست مراجعینی داشته باشند فوری خودشان را گم میکنند جوی اب هم کافیست دستی واردش شود فوری گل الود میشود . یا سنگی در آن بیفتد تکان شدید میخورد ولی ادمهای بزرگ که مانند اقیانوس و دریایند اینگونه نیستند بجای دست انسان اگر جمعیتی هم واردشان شود تکان چندانی نمیخورند

بکوشیم دریا باشیم اگر اقیانوس نمیتوانیم باشیم

جوی بودن خیلی بد است زود میگندد چرا بعضی فوری خودشان را گم میکنند

در مال

در مقام

در پست

در ماشین

ادم خود را در گور گم کند ابرومندانتر است از اینکه در مال – مقام – پست و ماشین گم کند ..

انسان مانند درخت است

پاره ای ادمها مانند نهالند

با کمترین بادی تکان شدیدی میخورند این باد ممکن است ناشی از دو خط ابلاغ اداری باشد یا دو صفر در مبلغ چک بانکی یا مدل ماشین

تعدادی هم مانند درخت تنومندیهستند که هیچ توفان و زلزله ای انرا تکان نمیدهد این تکان ممکن است مال مقام باشد یا خرید ویلا یا باغ

بکوشیم درخت تنومندی باشیم

انسان مانند خاک است

پاره ای مانند شنهایی ریزند با کمترین نسیم به هوا میروند

پاره ای هم مانند سنگند با طوفان هم تکان نمیخورند